Truyền dịch vào mô mỡ trong thẩm mỹ hút mỡ bụng

Bắt buộc truyền dịch có pha Adrenaline vào mô mỡ khi thẩm mỹ hút mỡ bụng. Có 3 kiểu truyền dịch: làm ướt, làm ướt nhiều và làm phồng, chủ yếu khác nhau ở lượng dịch và tỷ lệ truyền vào/ hút ra. Dịch truyền là dung dịch gần Lactate Ringer có pha Adrenaline và Lidocaine. Truyền làm ướt khi bơm khoảng 200-300ml. Truyền làm ướt nhiều hay làm phồng sử...
Biến chứng có thể xảy ra của thẩm mỹ hút mỡ bụng

Ngày nay càng nhiều người tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng. Tuy nhiên do các cơ sở thẩm mỹ giả tạo cũng mọc lên càng nhiều và tay nghề bác sĩ yếu kếm nên đã dẫn đến tình trạng xảy ra các biến chứng nặng nề. Bài viết sau đây sẽ cho chúng ta biết thêm về các biến chứng thẩm mỹ hút mỡ bụng! Biến chứng về...